Internationale relationer i forhold til den spansksprogede verden (projekt)

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet udgøres af et problemorienteret projektarbejde inden for området ”Internationale Relationer i forhold til den spansksprogede verden”. Gennemførelse af modulet forudsætter, at modulet Spanien, EU og internationale relationer er gennemført, samt hjemmeopgaven inden for modulet Internationale relationer: teorier og metoder er indleveret.

Læringsmål

Viden

Viden om og forståelse af

  • et afgrænset emne inden for området Internationale Relationer i forhold til den spansksprogede verden på baggrund af et projekt. Emnet tager udgangspunkt i semestrets projektkurser.

Færdigheder

Færdigheder i:

  • at analysere og forstå internationale relationer og deres samspil med udviklingsprocesser i de spansksprogede lande og regioner.

Kompetencer

Kompetencer til:

  • at formidle idéer, argumenter og forskningsresultater om en afgrænset problemstilling inden for området i en akademisk skriftlig og mundtlig form.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInternationale relationer i forhold til den spansksprogede verden
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
En ekstern prøve på spansk i: Internationale relationer i forhold til den spansksprogede
verden (International Relations and the Spanish-speaking World). Prøven har form af en
mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet
individuelt eller i samarbejde med andre. Projektrapporten/det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør følgelig grundlaget for eksamination og
bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige
præstation. Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en
sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes
præstation, jf. bekendtgørelsen § 4, stk. 2.

Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med
udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport på højst 15 sider pr.
studerende i projektgruppen, højst 20 sider ved individuelt udarbejdede projekter.

I prøven skal den/de studerende demonstrere viden, færdigheder og kompetencer i
overensstemmelse med de angivne læringsmål for modulet. Prøvetiden er normeret til 20
minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelInternational Relations and the Spanish-speaking World
ModulkodeBASOI201821
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet