International og interkulturel kommunikation

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet udgøres af en forelæsningsrække med tilknyttede diskussionssessioner og en eksamensportefølje.

Læringsmål

Viden

Viden om og forståelse af

  • de væsentligste former for interkulturel kontakt, som opstår som følge af kulturelle, sociale og økonomiske globaliseringsprocesser, fx interkulturel kommunikation i og mellem institutioner og organisationer, i mellemstatsligt samarbejde og i internationalt udviklings- og hjælpearbejde
  • relevante identitetsmæssige faktorer og deres indvirkning på interkulturel kommunikation, herunder etnicitet, sprog, religion mv.
  • teorier om interpersonel, interkulturel kommunikation
  • forskellige forskningstraditioners opfattelse af interkulturel kommunikation
  • de væsentligste metodiske tilgange til analyse af interkulturel kommunikation.

Færdigheder

Færdigheder i:

  • analytisk forståelse af konkrete tilfælde af interkulturel kommunikation
  • beskrivelse af interkulturelle kommunikationssituationer og deres kontekster ved hjælp af relevant fagterminologi.

Kompetencer

Kompetencer til:

  • med udgangspunkt i relevant teori, kritisk at diskutere konsekvenserne af at forstå givne former for mellemmenneskelig, mellemstatslig eller interorganisatorisk interaktion som interkulturel kommunikation
  • at forstå og redegøre for, hvad forskellige videnskabelige tilgange til området interkulturel kommunikation betyder for forståelse af kommunikation mellem institutioner, organisationer og individer med forskellige nationale, etniske og/eller kulturelle baggrunde.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInternational og interkulturel kommunikation
Prøveform
Skriftlig
En intern skriftlig prøve i: International og interkulturel kommunikation (International and
Intercultural Communication). Prøven har form af en eksamensportefølje hvis indhold skal
demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor. Porteføljens indhold
fastsættes af kursusunderviserne ved semestrets start.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierBesvarelsen bedømmes af eksaminator.

Besvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor.
Omprøve finder sted i form af en revideret eksamensportefølje.

Fakta om modulet

Engelsk titelInternational and Intercultural Communication
ModulkodeBASOI201820
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet