Social og kulturel globalisering: teorier og metoder

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet udgøres af et projektkursus inden for området kulturel globalisering med tilknyttet eksamensportefølje.

Læringsmål

Viden

Viden om og forståelse af

  • centrale teorier om dynamikken i globale kulturelle forandringer, herunder teorier om globale medier, om spredning af ideer, værdisæt og artefakter/teknologier, samt teorier om kulturel homogenisering vs. diversifikation
  • den kulturelle globaliserings indvirkning på identitet og livsform i forskellige nationale og regionale kontekster
  • teoretiske og metodologiske udgangspunkter for analyse af kulturelle globaliseringsprocesser.

Færdigheder

Færdigheder i:

  • at anvende centrale globaliseringsteorier i forståelsen af kulturelle globaliseringsprocesser
  • at redegøre for globaliseringsprocesser og -problemstillinger i en klar, struktureret og forståelig form.

Kompetencer

Kompetencer til:

  • at analysere nutidige kulturelle og/eller sociale globaliseringsprocesser og -problemstillinger
  • på baggrund af relevant viden at bidrage til belysning og diskussion af kulturelle, politiske og sociale konsekvenser af globaliseringsprocesser
  • at diskutere, hvad den valgte teoretiske indfaldsvinkel betyder for forståelse og erkendelse af globaliseringsprocesser og deres konsekvenser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSocial og kulturel globalisering: teorier og metoder
Prøveform
Skriftlig
En intern skriftlig prøve i: Social og kulturel globalisering: teorier og metoder (Social and
Cultural Globalization: Theories and Methods). Prøven har form af en bunden
hjemmeopgave. Retningslinjer for udarbejdelse af opgaven fastlægges ved kursusstart.
Besvarelsen skal mindst være på fire sider og må højst være på 6 sider.

Opgaven bedømmes af eksaminator.

Besvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor.
Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede
hjemmeopgave.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierBesvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor.
Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede
hjemmeopgave.

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial and Cultural Globalization: Theories and Methods
ModulkodeBASOI201819
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet