Globaliseringsstudier (projekt)

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet udgøres af et problemorienteret projektarbejde inden for området kulturel globalisering. Gennemførelse af modulet forudsætter, at porteføljerne fra modulerne Kulturel globalisering: Teorier og metoder samt International og interkulturel kommunikation er indleveret til bedømmelse.

Læringsmål

Viden

Viden om:

  • et afgrænset emne inden for området kulturel globalisering på baggrund af et projekt. Emnet tager udgangspunkt i semestrets projektkurser.

Færdigheder

Færdigheder i:

  • at formulere et fagligt og videnskabeligt relevant problem inden for området kulturel globalisering
  • at anvende relevante teorier og metoder til at analysere det valgte problem
  • at formidle idéer, argumenter og forskningsresultater om kulturelle globaliseringsprocesser i en overbevisende velargumenteret og velformuleret akademisk skriftlig og mundtlig form.

Kompetencer

Kompetencer til:

  • at analysere og redegøre for globaliseringsprocesser og deres sociale og kulturelle implikationer
  • at forstå og redegøre for sammenhængen mellem det valgte teoretiske og metodiske udgangspunkt og de producerede forskningsresultater.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGlobaliseringsstudier
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
En ekstern prøve i: Globaliseringsstudier (Globalization Studies). Prøven har form af en mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Projektrapporten/det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør følgelig grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en
sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes
præstation, jf. bekendtgørelsen § 4, stk. 2.

Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med
udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport på højst 15 sider pr.
studerende i projektgruppen, højst 20 sider ved individuelt udarbejdede projekter.

I prøven skal den/de studerende demonstrere viden, færdigheder og kompetencer i
overensstemmelse med de angivne læringsmål for modulet. Prøvetiden er normeret til 20
minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelGlobalization Studies
ModulkodeBASOI201818
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet