Videregående mundtlig præsentation og kommunikation på spansk

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kursusundervisning samt en mundtlig eksamen.

Læringsmål

Viden

Mål Viden om og forståelse af:

  • principper for organisering af fagligt stof mhp. mundtlig præsentation
  • relevante formidlingstekniske grundbegreber.

Færdigheder

Færdigheder i:

  • at anvende adækvat fagterminologi på spansk
  • at formulere sig præcist og nuanceret på spansk om komplekse faglige emner
  • at formulere sig på et flydende og korrekt spansk.

Kompetencer

Kompetencer til:

  • at organisere og præsentere et udvalgt fagligt stofområde på korrekt og flydende spansk under overholdelse af såvel sproglige korrekthedskrav som konventioner for akademisk sprogbrug.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående mundtlig præsentation og kommunikation på spansk
Prøveform
Mundtlig
En ekstern mundtlig prøve på spansk i: Videregående mundtlig præsentation og
kommunikation på spansk (Advanced Oral Presentation and Communication, Spanish).
Prøven tager udgangspunkt i et skriftligt eksamensforlæg bestående af ét eller flere spørgsmål samt et tekstudvalg sammensat af eksaminator. Det skriftlige eksamensforløb udleveres til den studerende 48 timer før den mundtlige eksamen.

Normeret prøvetid: Den mundtlige prøve er normeret til 30 minutter inkl. votering og meddelelse af karakter og omfatter en mundtlig fremlæggelse af besvarelsen.

Prøven skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor.
Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i et revideret
eksamensforlæg.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Oral Presentation and Communication, Spanish
ModulkodeBASOI201816
ModultypeKursus
Varighed2 semestre
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet