Medieanalyse

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Viden om:

  • og forståelse af humanistiske og samfundsvidenskabelige kommunikationsteorier
  • og forståelse af grundlæggende medievidenskab
  • og forståelse af kommunikations- og medieanalyse, forskellige kommunikationsteorier, såvel humanistiske som samfundsvidenskabelige, og deres anvendelighed i forhold til massekommunikerede tekster, såvel verbale som visuelle.

Læringsmål

Viden

Færdigheder i: 

  • at forstå forskellige mediers karakteristika og funktion
  • at anvende og opbygge kendskab til forskellige kommunikations- og medieanalytiske metoder og færdighed i at analysere forskellige teksttyper.

Færdigheder

Kompetencer til:

  • at arbejde med relevante teorier og metoder til at analysere problemstillinger inden for valgfagets faglige område
  • at formidle idéer og argumenter om faglige område i en passende skriftlig og/eller mundtlig form.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMedieanalyse
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden hjemmeopgave, hvis præcise indhold fastlægges af underviseren. Besvarelsen skal være på mindst 6 og højst 8 sider. Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelMedia Analysis
ModulkodeBASOI201813
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sprog og Internationale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet