Medieanalyse

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Viden om:

  • og forståelse af humanistiske og samfundsvidenskabelige kommunikationsteorier
  • og forståelse af grundlæggende medievidenskab
  • og forståelse af kommunikations- og medieanalyse, forskellige kommunikationsteorier, såvel humanistiske som samfundsvidenskabelige, og deres anvendelighed i forhold til massekommunikerede tekster, såvel verbale som visuelle.

Læringsmål

Viden

Færdigheder i: 

  • at forstå forskellige mediers karakteristika og funktion
  • at anvende og opbygge kendskab til forskellige kommunikations- og medieanalytiske metoder og færdighed i at analysere forskellige teksttyper.

Færdigheder

Kompetencer til:

  • at arbejde med relevante teorier og metoder til at analysere problemstillinger inden for valgfagets faglige område
  • at formidle idéer og argumenter om faglige område i en passende skriftlig og/eller mundtlig form.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMedieanalyse
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden hjemmeopgave, hvis præcise indhold fastlægges af underviseren. Besvarelsen skal være på mindst 6 og højst 8 sider. Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelMedia Analysis
ModulkodeBASOI201813
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet