Kulturteori

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet udgøres af et introducerende projektkursus med krav om aktiv deltagelse inden for området Kulturforhold inden for den spansktalende verden.

Læringsmål

Viden

Viden om:

  • de væsentligste kulturvidenskabelige begreber og teorier af relevans for spansk og latinamerikansk kultur.

Færdigheder

Færdigheder i:

  • anvendelse af kulturteoretiske tilgange i forhold til analysen af udvalgte områder af spansk og latinamerikansk kultur.

Kompetencer

Kompetencer til:

  • at arbejde med relevante teorier og metoder til at analysere komplekse sociale og kulturelle problemstillinger vedrørende spansk og latinamerikansk kultur
  • at formidle ideer, argumenter og forskningsresultater om komplekse, sociale og kulturelle problemstillinger vedrørende spansk og latinamerikansk kultur i en velargumenteret og velformuleret akademisk form

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKulturteori
Prøveform
Skriftlig
En intern skriftlig prøve på dansk eller spansk i: Kulturteori (Cultural Theory).
Prøven har form af en bunden hjemmeopgave. Besvarelsen skal være på mindst 6 og højst 8
sider. Besvarelsen bedømmes af eksaminator.

Hjemmeopgaven skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor.
Afløsning: Prøven kan afløses ved aktiv deltagelse i modulets undervisning og øvelser. Aktiv
deltagelse indebærer 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte
skriftlige og/eller mundtlige oplæg som en del af kurset.
Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede
hjemmeopgave.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelCultural Theory
ModulkodeBASOI201812
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet