Kulturteori

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet udgøres af et introducerende projektkursus med krav om aktiv deltagelse inden for området Kulturforhold inden for den spansktalende verden.

Læringsmål

Viden

Viden om:

  • de væsentligste kulturvidenskabelige begreber og teorier af relevans for spansk og latinamerikansk kultur.

Færdigheder

Færdigheder i:

  • anvendelse af kulturteoretiske tilgange i forhold til analysen af udvalgte områder af spansk og latinamerikansk kultur.

Kompetencer

Kompetencer til:

  • at arbejde med relevante teorier og metoder til at analysere komplekse sociale og kulturelle problemstillinger vedrørende spansk og latinamerikansk kultur
  • at formidle ideer, argumenter og forskningsresultater om komplekse, sociale og kulturelle problemstillinger vedrørende spansk og latinamerikansk kultur i en velargumenteret og velformuleret akademisk form

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKulturteori
Prøveform
Skriftlig
En intern skriftlig prøve på dansk eller spansk i: Kulturteori (Cultural Theory).
Prøven har form af en bunden hjemmeopgave. Besvarelsen skal være på mindst 6 og højst 8
sider. Besvarelsen bedømmes af eksaminator.

Hjemmeopgaven skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor.
Afløsning: Prøven kan afløses ved aktiv deltagelse i modulets undervisning og øvelser. Aktiv
deltagelse indebærer 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte
skriftlige og/eller mundtlige oplæg som en del af kurset.
Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede
hjemmeopgave.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelCultural Theory
ModulkodeBASOI201812
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sprog og Internationale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet