Det danske samfund i sociologisk belysning

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Der kræves ingen andre forudsætninger end de generelle adgangskrav til uddannelsen for at deltage på modulet.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål

Målet for modulet er at give den studerende en grundlæggende indføring i det kontemporære danske samfund i et sociologisk perspektiv.

 

Indhold

Modulet giver en indføring i det danske samfund i et sociologisk perspektiv. Centrale institutioner, strukturer og systemer bliver behandlet ud fra et mikro-, meso- og makrosociologisk perspektiv. Modulet giver de studerende en indsigt i og overblik over, hvad Danmarks placering i det internationale samfund har af betydning for bl.a. arbejde, familie, identitetsdannelse og social differentiering. 

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • opnår en grundlæggende forståelse for det danske samfund i et sociologisk perspektiv

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • kan differentiere mellem sociologiske fænomener på hhv. mikro-, meso-  og makroniveau

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • på selvstændigt grundlag kan identificere sociologisk interessante spørgsmål, som kan være genstand for en videnskabelig problemstilling og som kan analyseres ved hjælp af sociologiske teorier og metoder

Undervisningsform

Modulet afvikles som en forelæsningsrække med seminar.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntroduktion til sociologi og det danske samfund i sociologisk belysning
Prøveform
Skriftlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelSociological Approches to the Danish Society
ModulkodeBASOC20133
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sociologi
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet
SkoleSkolen for Sociologi og Socialt Arbejde