Valgfag

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Der kræves ingen andre forudsætninger end de generelle adgangskrav til uddannelsen for at deltage på modulerne.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål

Målet med modulerne er at give den studerende grundlæggende faglig indblik i og overblik over et af de udbudte valgfag.

 

Indhold

Modulerne giver den studerende et særligt indblik i samt faglig og praktisk kompetence inden for sociologiske delemner eller fagområder med tæt tilknytning til sociologi. Fagene supplerer de sociologiske kernefag i teori og metode. Hvert valgfag baseres på et nærmere angivet pensum.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • opnår viden om et sociologisk valgfag på et grundlæggende niveau

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • kan formulere, vurdere og formidle centrale problemstillinger inden for valgfagets emneområde
  • kan belyse, diskutere og analysere aktuelle problemstillinger inden for valgfagets temaramme i et sociologisk perspektiv

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • på selvstændigt grundlag kan reflektere over centrale problemstillinger inden for valgfagets tema herunder konkurrerende perspektiver, metoder og anvendelsesområder

Undervisningsform

Modulerne afvikles som en forelæsningsrække.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnValgfag
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierFor karakteren 12:
Gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en udtøm-mende opfyldelse af kursets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

For karakteren 02:
Gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål for kurset

Fakta om modulet

Engelsk titelElective Course
ModulkodeBASOC201319
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sociologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet