Strukturel forandring og social differentiering

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Der kræves ingen andre forudsætninger end de generelle adgangskrav til uddannelsen for at deltage på modulet.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
I modulet gennemgås nyere teorier om strukturelle forhold og social forandringer.

Mål
Målet med modulet er at give den studerende en grundig indføring i centrale teorier og begreber om det aktuelle, moderne samfunds sociale strukturer, differentiering og forandring.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • opnår viden om teorier om strukturel forandring og social differentiering

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • kan belyse og analysere problemstillinger på strukturniveau med anvendelse af relevant teori
  • kan argumentere på et teoretisk, videnskabeligt grundlag.
  • kan sammenligne og vurdere forskelle og ligheder mellem forskellige teoridannelser
  • kan operationalisere teorier til anvendelse i empirisk analyse

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • på selvstændigt grundlag kan gennemføre teoretiske analyser af det aktuelle, moderne samfund ud fra et mikro- og makrosociologisk perspektiv

Undervisningsform

Modulet afvikles som en forelæsningsrække.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnStrukturel forandring og social differentiering
Prøveform
Skriftlig
Modulet evalueres i en individuel skriftlig prøve af 24 timers varighed. Besvarelsen bedømmes efter 7skalaen med intern censur.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierKarakteren 12 gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en udtømmende opfyldelse af kursets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler.
Karakteren 02 gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål for kurset

Fakta om modulet

Engelsk titelStructural Change and Social Differentiation
ModulkodeBASOC201314
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sociologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet