Introduktion til PBL, design og metode

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Der kræves ingen andre forudsætninger end de generelle adgangskrav til uddannelsen for at deltage på modulet.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Modulet giver en introduktion til det problemorienterede projektarbejde og kvalitative og kvantitative metoder med en særlig opmærksomhed på forholdet mellem problemstilling, design og valg af metode.

Mål
Målet for modulet er at give den studerende en grundlæggende indføring i problembaseret projektarbejde, design og sociologiske metoder, som er grundlæggende værktøjer for forståelse for de øvrige fagelementer på bacheloruddannelsen i sociologi.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • opnår en grundlæggende forståelse for problembaseret læring
  • opnår en grundlæggende forståelse for design i sociologiske undersøgelser
  • opnår en grundlæggende forståelse for sociologiske metoder

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • kan identificere videnskabelige pro­blemstillinger
  • kan vurdere hensigtsmæssigheden af forskellige designs
  • kan differentiere mellem forskellige kvalitative og kvantitative metoder

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • på selvstændigt grundlag kan udarbejde en videnskabelig problemstilling og lave et forskningsdesign hvorfra problemstillingen løses ved hjælp af kvalitative eller kvantitative sociologiske metoder

Undervisningsform

Modulet afvikles som en forelæsningsrække med dertil hørende øvelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntroduktion til PBL, design og metode
Prøveform
Skriftlig
Modulet eksamineres som en 24 timers prøve og bedømmes efter 7-trinsskalaen.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierKarakteren 12 gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en udtømmende opfyldelse af kursets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler.
Karakteren 02 gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål for kurset.

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to PBL, Design and Method
ModulkodeBASOC20131
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sociologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet