Grammatik

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet beskæftiger sig med fremmedsprogets grammatik samt med almengrammatiske områder såsom sætningsanalyse.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

  • almengrammatiske områder, bl.a. sætningsanalyse og ordklasselære

  • udvalgte områder inden for fremmedsprogets syntaks, morfologi og grammatiske semantik

  • begrebsapparat til beskrivelse af grammatiske strukturer i fremmedsproget.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

  • at arbejde praktisk med almengrammatiske områder i fremmedsproget, bl.a. at bestemme ordklasser og foretage sætningsanalyse

  • at genkende og beskrive udvalgte grammatiske strukturer i fremmedsproget vha. begrebsapparat

  • at anvende viden om fremmedsprogsgrammatik inden for udvalgte områder i praksis.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

  • at være bevidst om grammatik i arbejdet med fremmedsprog
  • at fortsætte egen kompetenceudvikling inden for grammatik.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGrammatik
Prøveform
Skriftlig
Prøven består af forskellige delopgaver, fx udfyldnings- og kommenteringsopgaver.
Normeret prøvetid: 2 timer. Ingen hjælpemidler må anvendes.
Opgaven bedømmes af eksaminator.
Opgaven besvares på dansk og/eller fremmedsproget.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierBesvarelsen skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelGrammar
ModulkodeBASIV20173
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet