Policy analyse

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet udgøres af et kursus inden for området policy analyse samt en tilknyttet eksamensportefølje.

Læringsmål

Viden

Viden om og forståelse af

  • centrale begreber og teorier inden for policy analyse
  • policy studiers genstandsområde, deres relevans og praktiske anvendelse
  • de væsentligste metodologiske tilgange til policy analyse i praksis.

Færdigheder

Færdigheder i:

  • at præsentere viden om ovennævnte fagområder i en klar, struktureret og forståelig form

  • at diskutere konkrete sociale og politiske hændelser og processer i et policy analyse perspektiv.

Kompetencer

Kompetencer til:

  • at bidrage til belysning og diskussion af konkrete sociale og politiske hændelser og processer i et policy analyse perspektiv, på baggrund af relevant viden

  • at diskutere, hvad den valgte teoretiske indfaldsvinkel betyder for forståelse af konkrete policy analytiske problemstillinger.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPolicy analyse
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en eksamensportefølje, hvis indhold skal demonstrere opnåelse af ovennævnte læringsmål samt aktiv deltagelse i kurset. Kravene til indholdet af eksamensporteføljen fastlægges af kursets underviser før semesterstart og godkendes af studienævnet. Besvarelsen bedømmes af eksaminator; besvarelser, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierOmprøve følger ovenstående retningslinjer, idet den studerende indleverer en revideret eksamensportefølje.

Fakta om modulet

Engelsk titelPolicy Analysis
ModulkodeBASIS201624
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet