Psykologiens videnskabsteori

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet beskæftiger sig med psykologiens videnskabsteori som den forholder sig til andre fag og som den forholder sig til forskellige videnskabelige praksisser indenfor psykologi i nutidigt og historisk lys.

Modulet tilrettelægges som en forelæsningsrække med tilknyttede øvelser.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af

  • de herskende videnskabsteoretiske paradigmer med relevans for psykologien
  • de mest centrale videnskabsteoretiske problemstillinger med relevans for psykologien
  • psykologiens videnskabsteoretiske egenart og dens forhold til andre fag.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

  • at identificere videnskabsteoretiske paradigmers relevans for videnskab i almindelighed
  • at identificere videnskabsteoretiske paradigmers relevans for psykologi i særdeleshed
  • at analysere og diskutere de videnskabsteoretiske problemer, som knytter sig til psykologisk videnskabeligt arbejde samt
  • at formidle videnskabsteoretiske indsigter i psykologfaglige sammenhænge.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

  • at håndtere videnskabsteoretisk viden og færdigheder på psykologirelevante problemstillinger
  • at identificere egne læringsbehov og selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPsykologiens videnskabsteori
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af et essay.

Prøvetid: 3 timer.
Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler, se listen nedenfor
Eksaminanden kan medbringe hjælpemidler til prøven. Det er ikke tilladt, at bruge
internettet under prøven.
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal i forhold til modulets mål demonstrere, at den studerende kan
- redegøre for to eller flere teorier eller paradigmer, der er relevante for formuleringens
problemstilling
- diskutere disse teorier eller paradigmer i forhold til hinanden og
- kritisk afveje deres konsekvenser i forhold til formuleringens problemstilling.

Fakta om modulet

Engelsk titelEpistemology of Psychology
ModulkodeBAPSY20165
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet
SkoleSkolen for Musik, Musikterapi, Psykologi, Art, Kommunikation og Teknologi