Psykologiens videnskabsteori

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå balsal viden om samt basal forståelse af og evne til at reflektere over

  • psykologiens videnskabsteoretiske egenart og dens forhold til andre fag,
  • videnskabsteoretiske aspekter ved grundlæggende begreber og paradigmer i psykologien,
  • psykologihistorien på basalt niveau,
  • basale sammenhænge mellem psykologihistorien og psykologiens videnskabsteoretiske problemstillinger.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå basale færdigheder i

  • at identificere videnskabsteoretiske aspekter af psykologiske problemstillinger,
  • at relatere den videnskabelige psykologis traditioner til lægmandsopfattelser af psykologi samt til livsanskuelsesmæssige diskussioner, samt
  • at analysere og diskutere de etiske problemer, som knytter sig til psykologisk videnskabeligt arbejde samt ikke mindst til den anvendte psykologi og til psykologien som profession samt
  • at formidle videnskabsteoretiske indsigter i psykologfaglige sammenhænge.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå basale kompetencer til

  • at bringe videnskabsteoretisk viden og færdigheder i anvendelse på psykologirelevante problemstillinger.

Undervisningsform

Modulet tilrettelægges som en forelæsningsrække.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPsykologiens videnskabsteori
Prøveform
Skriftlig
Prøven skal i forhold til modulets mål demonstrere, at den studerende kan
- redegøre for to eller flere teorier, der er relevante for formuleringens problemstilling,
- diskutere disse teorier i forhold til hinanden og
- kritisk afveje deres konsekvenser i forhold til formuleringens problemstilling.

Prøven er en bunden 7-dages opgave, hvor den studerende på baggrund af en stillet opgaveformulering skal besvare et eller flere spørgsmål inden for fagområdet.

Pensumramme: 500 standardsider ikke for snævert afgrænset obligatorisk litteratur.

Sidetal: 7-10 sider.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelEpistemology of Psychology
ModulkodeBAPSY20156
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet