Psykologiens videnskabsteori

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå balsal viden om samt basal forståelse af og evne til at reflektere over

  • psykologiens videnskabsteoretiske egenart og dens forhold til andre fag,
  • videnskabsteoretiske aspekter ved grundlæggende begreber og paradigmer i psykologien,
  • psykologihistorien på basalt niveau,
  • basale sammenhænge mellem psykologihistorien og psykologiens videnskabsteoretiske problemstillinger.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå basale færdigheder i

  • at identificere videnskabsteoretiske aspekter af psykologiske problemstillinger,
  • at relatere den videnskabelige psykologis traditioner til lægmandsopfattelser af psykologi samt til livsanskuelsesmæssige diskussioner, samt
  • at analysere og diskutere de etiske problemer, som knytter sig til psykologisk videnskabeligt arbejde samt ikke mindst til den anvendte psykologi og til psykologien som profession samt
  • at formidle videnskabsteoretiske indsigter i psykologfaglige sammenhænge.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå basale kompetencer til

  • at bringe videnskabsteoretisk viden og færdigheder i anvendelse på psykologirelevante problemstillinger.

Undervisningsform

Modulet tilrettelægges som en forelæsningsrække.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPsykologiens videnskabsteori
Prøveform
Skriftlig
Prøven skal i forhold til modulets mål demonstrere, at den studerende kan
- redegøre for to eller flere teorier, der er relevante for formuleringens problemstilling,
- diskutere disse teorier i forhold til hinanden og
- kritisk afveje deres konsekvenser i forhold til formuleringens problemstilling.

Prøven er en bunden 7-dages opgave, hvor den studerende på baggrund af en stillet opgaveformulering skal besvare et eller flere spørgsmål inden for fagområdet.

Pensumramme: 500 standardsider ikke for snævert afgrænset obligatorisk litteratur.

Sidetal: 7-10 sider.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelEpistemology of Psychology
ModulkodeBAPSY20156
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet