Sundhedspsykologi

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet opstiller på baggrund af historisk og kulturel viden en tværfaglig ramme for den psykologiske forståelse af sundhed.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om, forståelse af samt evne til refleksion over

  • sundhedspsykologiens teorier og forskningsresultater,
  • metodologiske forhold vedr. sundhedspsykologi,
  • begrebslige forhold vedr. sundhedspsykologi,
  • videnskabsteoretiske forhold vedr. sundhedspsykologi og
  • videnskabshistoriske forhold vedr. sundhedspsykologi.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

  • at identificere, redegøre for, analysere samt kritisk forholde sig til teorier og forskningsresultater inden for sundhedspsykologi,
  • at identificere, redegøre for, analysere samt kritisk forholde sig til metodologiske, begrebslige, videnskabsteoretiske og videnskabshistoriske forhold vedr. sundhedspsykologi samt
  • at formidle indsigt vedr. sundhedspsykologi i en faglig sammenhæng

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetence til

  • at applicere den ovenfor anførte viden, forståelse og refleksionsevne samt de ovenfor anførte færdigheder på en relevant, tekstuelt formidlet problemstilling.

Undervisningsform

Modulet tilrettelægges som et kursus, der kan have form af en forelæsningsrække.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSundhedspsykologi
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en hjemmeopgave med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige lærer godkendt problemstilling i relation til pensum.

Pensumramme: 500 standardsider obligatorisk litteratur.
Sidetal: 3-5 sider.

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75 % tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelPsychology of Health
ModulkodeBAPSY201540
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet