Socialpsykologi i mindre grupper

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet bygger videre på modul 2 "Videregående kognitions- og  og omfatter socialpsykologisk undersøgelse, analyse og diskussion af udvalgte eksempler på mindre grupper, idet sammenhængen mellem den enkeltes ageren, gruppens dannelse og den fælles udvikling belyses. Analyserne kobles til de øvrige almenpsykologiske grunddiscipliner. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om, forståelse af samt evne til refleksion over

  • teorier og forskningsresultater om mindre gruppers socialpsykologi,
  • metodologiske forhold vedr. mindre gruppers socialpsykologi,
  • begrebslige forhold vedr. mindre gruppers socialpsykologi,
  • videnskabsteoretiske forhold vedr. mindre gruppers socialpsykologi og
  • videnskabshistoriske forhold vedr. mindre gruppers socialpsykologi.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

  • at identificere, undersøge og analysere socialpsykologiske processer i mindre grupper, idet forståelsen af disse trækker på og beriges af de almenpsykologiske teorier.
  • at formidle indsigt vedr. mindre gruppers socialpsykologi i en faglig sammenhæng.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetence til

  • at applicere den ovenfor anførte viden, forståelse og refleksionsevne samt de ovenfor anførte færdigheder på en relevant problemstilling.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSocialpsykologi i mindre grupper
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en hjemmeopgave med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige lærer godkendt problemstilling i relation til pensum.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75
% tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial Psychology of Small Groups
ModulkodeBAPSY201539
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musikterapi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet