Perceptionspsykologi

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter en introduktion til som omhandler strukturen og processen i visuel og auditiv perception.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om, forståelse af samt evne til refleksion over

  • perceptionspsykologiens teorier og forskningsresultater,
  • metodologiske forhold vedr. perceptionspsykologi,
  • begrebslige forhold vedr. perceptionspsykologi,
  • videnskabsteoretiske forhold vedr. perceptionspsykologi og
  • videnskabshistoriske forhold vedr. perceptionspsykologi.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

  • at identificere, redegøre for, analysere samt kritisk forholde sig til teorier og forskningsresultater inden for perceptionspsykologi,
  • at identificere, redegøre for, analysere samt kritisk forholde sig til metodologiske, begrebslige, videnskabsteoretiske og videnskabshistoriske forhold vedr. perceptionspsykologi samt
  • at formidle indsigt vedr. perceptionspsykologi i en faglig sammenhæng.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetence til

  • at applicere den ovenfor anførte viden, forståelse og refleksionsevne samt de ovenfor anførte færdigheder på en relevant, tekstuelt formidlet problemstilling.

Undervisningsform

Modulet tilrettelægges som et kursus, der kan have form af en forelæsningsrække.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPerceptionspsykologi
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en hjemmeopgave med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige lærer godkendt problemstilling i relation til pensum.
Pensumramme: 500 standardsider obligatorisk litteratur.
Sidetal: 3-5 sider.

Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75
% tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at modulets mål er indfriede.

Fakta om modulet

Engelsk titelPsychology of Perception
ModulkodeBAPSY201532
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet