Personlighedspsykologi

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter centrale teorier om menneskets personlighed og de dertil knyttede videnskabelige psykologiske begreber i videnskabshistorisk belysning.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere grundlæggende viden om:

  • centrale og klassiske teorier om menneskets personlighedsdannelse.
  • videnskabelige psykologiske begreber vedr. personlighed i videnskabshistorisk belysning og
  • forholdet mellem teori og empiri inden for personlighedspsykologi.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i

  • at identificere og forstå samt kritisk diskutere centrale temaer og teorier inden for det personlighedspsykologiske område,
  • at identificere rationale, metode, design og resultater indenfor den personlighedspsykologiske forskning, og
  • at identificere relevante tilgange til vurdering af personligheden, herunder observation, interview og test og
  • at formidle personlighedspsykologiske problemstillinger i psykologfaglige sammenhænge.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til

  • at anvende teori og empiri i kritisk diskussion af personlighedspsykologiske problemstillinger, forklaringsmodeller, fænomener og centrale temaer og
  • at knytte viden om personlighed til praktiske, konkrete og dagligdags problemstillinger.

Undervisningsform

Modulet tilrettelægges som en forelæsningsrække, der kan suppleres med seminar- eller hjælpelærerundervisning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPersonlighedspsykologi
Prøveform
Skriftlig
Prøven er en bunden 7-dages opgave, hvor den studerende på baggrund af en stillet opgaveformulering skal besvare et eller flere spørgsmål inden for fagområdet.

Pensumramme: 1000 standardsider ikke for snævert afgrænset obligatorisk litteratur.

Sidetal: 7-10 sider.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal demonstrere, at modulets mål er indfriede. Kriterierne for at opnå karaktererne 12, 7 og 2 fremgår af omstående Tabel IV.

Yderligere informationer

Fakta om modulet

Engelsk titelPersonality Psychology
ModulkodeBAPSY20153
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musikterapi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet