Personlighedspsykologi

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter centrale teorier om menneskets personlighed og de dertil knyttede videnskabelige psykologiske begreber i videnskabshistorisk belysning.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere grundlæggende viden om:

  • centrale og klassiske teorier om menneskets personlighedsdannelse.
  • videnskabelige psykologiske begreber vedr. personlighed i videnskabshistorisk belysning og
  • forholdet mellem teori og empiri inden for personlighedspsykologi.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i

  • at identificere og forstå samt kritisk diskutere centrale temaer og teorier inden for det personlighedspsykologiske område,
  • at identificere rationale, metode, design og resultater indenfor den personlighedspsykologiske forskning, og
  • at identificere relevante tilgange til vurdering af personligheden, herunder observation, interview og test og
  • at formidle personlighedspsykologiske problemstillinger i psykologfaglige sammenhænge.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til

  • at anvende teori og empiri i kritisk diskussion af personlighedspsykologiske problemstillinger, forklaringsmodeller, fænomener og centrale temaer og
  • at knytte viden om personlighed til praktiske, konkrete og dagligdags problemstillinger.

Undervisningsform

Modulet tilrettelægges som en forelæsningsrække, der kan suppleres med seminar- eller hjælpelærerundervisning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPersonlighedspsykologi
Prøveform
Skriftlig
Prøven er en bunden 7-dages opgave, hvor den studerende på baggrund af en stillet opgaveformulering skal besvare et eller flere spørgsmål inden for fagområdet.

Pensumramme: 1000 standardsider ikke for snævert afgrænset obligatorisk litteratur.

Sidetal: 7-10 sider.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal demonstrere, at modulets mål er indfriede. Kriterierne for at opnå karaktererne 12, 7 og 2 fremgår af omstående Tabel IV.

Yderligere informationer

Fakta om modulet

Engelsk titelPersonality Psychology
ModulkodeBAPSY20153
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musikterapi
FakultetDet Humanistiske Fakultet