Ledelsespsykologi

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om, forståelse af samt evne til refleksion over

 • centrale ledelsespsykologiske teorier og forskningsresultater,
 • ledelsesproblemstillinger i moderne organisationer, 
 • metodologiske forhold vedr. ledelsespsykologi og ledelsesproblemstillinger,
 • begrebslige forhold vedr. ledelsespsykologi og ledelsesproblemstillinger,
 • videnskabsteoretiske forhold vedr. ledelsespsykologi og ledelsesproblemstillinger samt
 • videnskabshistoriske forhold vedr. ledelsespsykologi og ledelsesproblemstillinger.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • at identificere, redegøre for, analysere samt kritisk forholde sig til teorier og forskningsresultater ledelse og lederskab,
 • kritisk at evaluere ledelsesproblemstillinger i moderne organisationer,
 • at identificere, redegøre for, analysere samt kritisk forholde sig til metodologiske, begrebslige, videnskabsteoretiske og videnskabshistoriske forhold vedr. ledelsespsykologi og ledelsesproblemstillinger samt
 • at formidle indsigt vedr. ledelsespsykologi i en faglig sammenhæng.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetence til

 • at applicere den ovenfor anførte viden, forståelse og refleksionsevne samt de ovenfor anførte færdigheder på en relevant problemstilling.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLedelsespsykologi
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en hjemmeopgave med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige lærer godkendt problemstilling i relation til pensum.

Pensumramme: 500 standardsider obligatorisk litteratur.
Sidetal: 3-5 sider.

Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75
% tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at modulets mål er indfriede.

Fakta om modulet

Engelsk titelPsychology of Leadership
ModulkodeBAPSY201527
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet