Kulturpsykologi

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter refleksion og diskussion af vekselvirkningen mellem psykologien og samtiden gennem historisk situerede analyser, herunder refleksion af psykologiens funktion og betydning i historisk, kulturel og samfundsmæssig belysning samt refleksion af betydningen af evnen til at forholde sig kritisk og kultursensitivt i forhold til psykologiske teorier.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om, forståelse af samt evne til refleksion over

  • teorier og forskningsresultater vedr. kulturpsykologi,
  • metodologiske forhold vedr. kulturpsykologi,
  • begrebslige forhold vedr. det kulturpsykologi,
  • videnskabsteoretiske forhold vedr. kulturpsykologi og
  • videnskabshistoriske forhold vedr. kulturpsykologi.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

  • at identificere, redegøre for, analysere samt kritisk forholde sig til psykologiens funktion og betydning i historisk, kulturel og samfundsmæssig belysning samt vise evnen til at forholde sig kritisk og kultursensitivt i forhold til psykologiske teorier.
  • at identificere, redegøre for, analysere samt kritisk forholde sig til metodologiske, begrebslige, videnskabsteoretiske og videnskabshistoriske forhold vedr. kulturpsykologi samt
  • at formidle indsigt vedr. kulturpsykologi i en faglig sammenhæng.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetence til

  • at applicere den ovenfor anførte viden, forståelse og refleksionsevne samt de ovenfor anførte færdigheder på en relevant, tekstuelt formidlet problemstilling.

Undervisningsform

Modulet tilrettelægges som et kursus, der kan have form af en forelæsningsrække.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKulturpsykologi
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en hjemmeopgave med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige lærer godkendt problemstilling i relation til pensum.

Pensumramme: 500 standardsider obligatorisk litteratur.

Sidetal: 3-5 sider.

Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75
% tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at modulets mål er indfriede.

Fakta om modulet

Engelsk titelCultural Psychology
ModulkodeBAPSY201526
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet