Kognitions- og udviklingspsykologisk tema

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet bygger videre på modul 6 eller modul 7 og omhandler specifikke forhold vedr. et udvalgt kognitions- eller udviklingspsykologisk tema.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om, forståelse af samt evne til refleksion over

  • teorier og forskningsresultater vedr. det udvalgte tema,
  • metodologiske forhold vedr. det udvalgte tema,
  • begrebslige forhold vedr. det udvalgte tema,
  • videnskabsteoretiske forhold vedr. det udvalgte tema og
  • videnskabshistoriske forhold vedr. det udvalgte tema.

Færdigheder

 Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

  • at identificere, redegøre for, analysere samt kritisk forholde sig til teorier og forskningsresultater af relevans for det udvalgte tema,
  • at identificere, redegøre for, analysere samt kritisk forholde sig til metodologiske, begrebslige, videnskabsteoretiske og videnskabshistoriske forhold vedr. det udvalgte tema samt
  • at formidle indsigt vedr. det udvalgte tema i en faglig sammenhæng.

Kompetencer

 Den studerende skal gennem modulet opnå kompetence til

  • at applicere den ovenfor anførte viden, forståelse og refleksionsevne samt de ovenfor anførte færdigheder på en relevant, tekstuelt formidlet problemstilling.

Undervisningsform

Modulet tilrettelægges som et kursus, der kan have form af en forelæsningsrække.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKognitions- og udviklingspsykologisk tema
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en hjemmeopgave med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige lærer godkendt problemstilling i relation til pensum.

Pensumramme: 500 standardsider obligatorisk litteratur.
Sidetal: 3-5 sider.

Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75
% tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelCognitive and Developmental Psychological Theme
ModulkodeBAPSY201525
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet