Forskningsmetodologisk tema

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet bygger videre på modul 4 eller modul 9 og omfatter en introduktion til videnskabelige problemstillinger i forbindelse med et udvalgt forskningsmetodologisk tema.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om, forståelse af samt evne til refleksion over

  • et udvalgt forskningsmetodologisk temas specifikke egenart og problemer,
  • generelle metodologiske forhold vedr. det udvalgte forskningsmetodologiske tema,
  • videnskabsteoretiske forhold vedr. det udvalgte forskningsmetodologiske tema og
  • videnskabshistoriske forhold vedr. det udvalgte forskningsmetodologiske tema

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

  • at identificere, redegøre for, analysere samt kritisk forholde sig til det udvalgte forskningsmetodologiskes tema specifikke egenart,
  • at identificere, redegøre for, analysere samt kritisk forholde sig til begrebslige, videnskabsteoretiske og videnskabshistoriske forhold vedr. det udvalgte forskningsmetodologiske tema samt
  • at formidle indsigt vedr. det udvalgte forskningsmetodologiske tema i en faglig sammenhæng.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetence til

  • at applicere den ovenfor anførte viden, forståelse og refleksionsevne samt de ovenfor anførte færdigheder på en relevant, tekstuelt formidlet problemstilling.

Undervisningsform

Modulet tilrettelægges som et kursus, der kan have form af en forelæsningsrække.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForskningsmetodologisk tema
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en hjemmeopgave med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige lærer godkendt problemstilling i relation til pensum.
Pensumramme: 500 standardsider obligatorisk litteratur.

Sidetal: 3-5 sider

Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75 % tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at modulets mål er indfriede.

Fakta om modulet

Engelsk titelResearch Methodological Theme
ModulkodeBAPSY201524
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet