Evolutionær psykologi

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet bygger videre på de evolutionærpsykologiske elementer af modul 8 og omhandler samt diskuterer den evolutionære psykologis væsentlige teorier og forskningsresultater, dens videnskabshistoriske udvikling samt dens videnskabsteoretiske og alment biologiske baggrund.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om, forståelse af samt evne til refleksion over

  • den evolutionære psykologis teorier og forskningsresultater, 
  • metodologiske forhold vedr. evolutionær psykologi,
  • begrebslige forhold vedr. evolutionær psykologi,
  • videnskabsteoretiske forhold vedr. evolutionær psykologi og
  • videnskabshistoriske forhold vedr. evolutionær psykologi.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

  • at identificere, redegøre for, analysere samt kritisk forholde sig til teorier og forskningsresultater inden for evolutionær psykologi,
  • at identificere, redegøre for, analysere samt kritisk forholde sig til metodologiske, begrebslige, videnskabsteoretiske og videnskabshistoriske forhold vedr. evolutionær psykologi samt
  • at formidle indsigt vedr. evolutionær psykologi i en faglig sammenhæng.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetence til

  • at applicere den ovenfor anførte viden, forståelse og refleksionsevne samt de ovenfor anførte færdigheder på en relevant, tekstuelt formidlet problemstilling.

Undervisningsform

Modulet tilrettelægges som et kursus, der kan have form af en forelæsningsrække.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEvolutionær psykologi
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en hjemmeopgave med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige lærer godkendt problemstilling i relation til pensum.

Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75
% tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at modulets mål er indfriede

Fakta om modulet

Engelsk titelEvolutionary Psychology
ModulkodeBAPSY201523
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet