Eksistentiel psykologi

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter en introduktion til eksistentielle psykologi og dens teorier, indsigter, metoder og problemer.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå basal viden om, forståelse af samt evne til refleksion over

  • den eksistentielle psykologis centrale teorier og indsigter.,
  • metodologiske forhold vedr. eksistentiel psykologi,
  • begrebslige forhold vedr. eksistentiel psykologi,
  • videnskabsteoretiske forhold vedr. eksistentiel psykologi og
  • videnskabshistoriske forhold vedr. eksistentiel psykologi.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå basale færdigheder i

  • at identificere, redegøre for, analysere samt kritisk forholde sig til teorier og indsigter inden for eksistentiel psykologi,
  • at identificere, redegøre for, analysere samt kritisk forholde sig til metodologiske, begrebslige, videnskabsteoretiske og videnskabshistoriske forhold vedr. eksistentiel psykologi samt
  • at formidle indsigt vedr. eksistentiel psykologi i en faglig sammenhæng

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetence til

  • at applicere den ovenfor anførte viden, forståelse og refleksionsevne samt de ovenfor anførte færdigheder på en relevant, tekstuelt formidlet problemstilling.

Undervisningsform

Modulet tilrettelægges som et kursus, der kan have form af en forelæsningsrække.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEksistentiel psykologi
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en hjemmeopgave med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige lærer godkendt problemstilling i relation til pensum.

Pensumramme: 500 standardsider obligatorisk litteratur.

Sidetal: 3-5 sider.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at modulets mål er indfriede.

Fakta om modulet

Engelsk titelExistential Psychology
ModulkodeBAPSY201522
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet