Den udviklingspsykologiske forskningsproces

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet bygger videre på modul 7 samt modul 9 og uddyber indsigten i den udviklingspsykologiske forskningsmetodes erkendelsesinteresser samt i dens praktiske og metodologiske problemstillinger og konsekvenser.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om, forståelse af samt evne til refleksion over

  • den udviklingspsykologiske forskningsproces’ specifikke egenskaber.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

  • at planlægge, designe, udføre og kritisk evaluere et forskningsprojekt inden for det udviklingspsykologiske område samt,
  • at kunne diskutere og reflektere over den eksperimentelle metodes epistemologiske grundlag og målsætninger samt
  • at formidle indsigt vedr. den udviklingspsykologiske forskningsproces i en faglig sammenhæng

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå basale kompetencer til

  • at planlægge, designe, udføre og formidle et udviklingspsykologisk forskningsprojekt

Undervisningsform

Modulet tilrettelægges som et kursus, der kan have form af en forelæsningsrække.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDen udviklingspsykologiske forskningsproces
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en hjemmeopgave med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige lærer godkendt problemstilling i relation til pensum.

Pensumramme: 500 standardsider obligatorisk litteratur.

Sidetal: 3-5 sider.

Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75
% tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.
Prøvens omfang: 5 ECTS-point
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at modulets mål er indfriede.

Fakta om modulet

Engelsk titelThe Research Process in Developmental Psychology
ModulkodeBAPSY201521
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet