Bevidsthedens neuropsykologi

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet bygger videre på de neuropsykologiske elementer af modul 8 omfatter en introduktion til neuropsykologiske aspekter af den menneskelige bevidsthed samt metoderne til udforskning heraf.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om, forståelse af samt evne til refleksion over

  • teorier og forskningsresultater vedr. neuropsykologiske aspekter af bevidsthed,
  • metodologiske forhold vedr. den neuropsykologiske udforskning af bevidstheden,
  • begrebslige forhold vedr. den neuropsykologiske udforskning af bevidstheden,
  • videnskabsteoretiske forhold vedr. den neuropsykologiske udforskning af bevidstheden og
  • videnskabshistoriske forhold vedr. den neuropsykologiske udforskning af bevidstheden.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

  • at identificere, redegøre for, analysere samt kritisk forholde sig til teorier og forskningsresultater vedr. neuropsykologiske aspekter af bevidsthed,
  • at identificere, redegøre for, analysere samt kritisk forholde sig til metodologiske, begrebslige, videnskabsteoretiske og videnskabshistoriske forhold vedr. den neuropsykologiske udforskning af bevidstheden samt
  • at formidle indsigt vedr. bevidsthedens neuropsykologi i en faglig sammenhæng.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetence til

  • at applicere den ovenfor anførte viden, forståelse og refleksionsevne samt de ovenfor anførte færdigheder på en relevant, tekstuelt formidlet problemstilling.

Undervisningsform

Modulet tilrettelægges som et kursus, der kan have form af en forelæsningsrække.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBevidsthedens neuropsykologi
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en hjemmeopgave med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige lærer godkendt problemstilling i relation til pensum.

Pensumramme: 500 standardsider obligatorisk litteratur.

Sidetal: 3-5 sider.

Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75
% tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at modulets mål er indfriede.

Fakta om modulet

Engelsk titelNeuropsychology of Consciousness
ModulkodeBAPSY201520
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet