Socialpsykologi med samfundsteori

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter teorier om, hvorledes individet må forstås som socialt og samfundsmæssigt, og herunder dækkes både psykologiske og sociologiske tilgange til socialpsykologien.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om

  • socialpsykologiens videnskabshistoriske udvikling og aktuelle status,
  • socialpsykologiens klassiske og aktuelle temaer,
  • centrale klassiske og moderne samfundsteorier og
  • elementære begreber inden for sociologien.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i at kunne

  • undersøge og anvende socialpsykologiske problemstillinger på en metodisk forsvarlig måde i bl.a. forandringsorienteret øjemed,
  • identificere centrale samfundsteoretiske problemstillinger af betydning for psykologien,
  • identificere og analysere centrale teoretiske konflikter mellem væsentlige klassiske og moderne samfundsteorier med relevans for psykologien samt
  • at formidle socialpsykologiske og samfundsteoretiske indsigter i psykologfaglige sammenhænge.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå basale kompetencer til

  • at bringe socialpsykologisk og samfundsteoretisk viden og færdigheder i anvendelse på problemstillinger inden for velstruktureret og afgrænset ramme.

Undervisningsform

Modulet tilrettelægges som en forelæsningsrække, der kan suppleres med seminar- eller hjælpelærerundervisning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSocialpsykologi med samfundsteori
Prøveform
Mundtlig
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en synopsis, der er en kort, fokuseret akademisk tekst, som udmunder i en eller flere teser, der forsvares i en mundtlig præsentation og diskussion under samtalen.

Eksaminationen foregår på baggrund af synopsis, den studerendes mundtlige præsentation og det samlede pensum.

Synopsis udarbejdes i relation til pensum individuelt eller af indtil tre studerende i fællesskab.

Der gives karakter på grundlag af den mundtlige præstation, idet synopsis kun indirekte
indgår i bedømmelsen.

Pensumramme: 1500 standardsider ikke for snævert afgrænset obligatorisk litteratur.
Sidetal: 1-3 sider.
Normeret prøvetid: 30 minutter.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Den forudarbejde synopsis.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal demonstrere, at modulets mål er indfriede. Kriterierne for at opnå karaktererne 12, 7 og 2 fremgår af omstående Tabel III i yderligere informationer.

Yderligere informationer

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial Psychology including Social Theory
ModulkodeBAPSY20152
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet