Almenpsykologisk tema

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter en introduktion til et almenpsykologisk tema, der belyses ud fra mindst to af de traditionelle psykologiske grunddiscipliner (social-, personligheds-, kognitions- og udviklingspsykologi), idet temaet kobles både til videnskabsteoretiske og -historiske linjer samt dagligdagens oplevelser.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om, forståelse af samt evne til refleksion over

  • almenpsykologisk teoridannelse om givne tema,
  • almenpsykologiske forskningsresultater vedr. det givne tema,
  • videnskabsteoretiske aspekter af belysningen af det givne tema og
  • videnskabshistoriske forhold vedr. temaet.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

  • at identificere, redegøre for, analysere samt kritisk forholde sig til psykologfaglige aspekter af dagligdags episoder og berige forståelsen heraf med almenpsykologisk teori og
  • at formidle almenpsykologisk indsigt om dagligdags episoder.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetence til

  • at applicere almenpsykologisk viden og færdigheder på dagligdags episoder.

Undervisningsform

Modulet tilrettelægges som et kursus, der kan have form af en forelæsningsrække.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAlmenpsykologisk tema
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en hjemmeopgave med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige lærer godkendt problemstilling i relation til pensum.

Pensumramme: 500 standardsider obligatorisk litteratur.
Sidetal: 3-5 sider.

Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75
% tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at modulets mål er indfriede.

Fakta om modulet

Engelsk titelGeneral Psychological Theme
ModulkodeBAPSY201519
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet