Aktionsforskning

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter en introduktion til aktionsforskningens erkendelsesinteresser samt til dens praktiske og metodologiske problemstillinger og konsekvenser.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå basal viden om, forståelse af samt evne til refleksion over

  • aktionsforskningens erkendelsesinteresser samt
  • dens praktiske og metodologiske problemstillinger og konsekvenser.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå basale færdigheder i

  • at designe, udføre og kritisk evaluere et aktionsforskningsprojekt,
  • at diskutere forskellige opfattelser af aktionsforskningens epistemologiske grundlag og målsætninger samt
  • at formidle indsigt vedr. aktionsforskning i en faglig sammenhæng.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetence til

  • at applicere den ovenfor anførte viden, forståelse og refleksionsevne samt de ovenfor anførte færdigheder på en relevant, tekstuelt formidlet problemstilling.

Undervisningsform

Modulet tilrettelægges som et kursus, der kan have form af en forelæsningsrække.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAktionsforskning
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en hjemmeopgave med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige lærer godkendt problemstilling i relation til pensum.

Pensumramme: 500 standardsider obligatorisk litteratur.

Sidetal: 3-5 sider.

Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75
% tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at modulets mål er indfriede.

Fakta om modulet

Engelsk titelAction Research
ModulkodeBAPSY201518
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet