Afvigende udviklingspsykologi

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet bygger videre på modul 7 samt modul 13 og omfatter en introduktion teorier om forhold, der medfører, at udviklingen hos visse børn og unge får et ikke-typisk forløb.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om, forståelse af samt evne til refleksion over

  • psykologisk teoridannelse og forskningsresultater vedr. forskellige tilgange til forståelsen og diskussionen af afvigende udvikling hos børn og unge og
  • normalitetsbegrebet og til konsekvenserne af forskellige teoretiske tilgange for synet på afvigende børn og unges videre udvikling,

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

  • at identificere, redegøre for samt kritisk evaluere forskellige tilgange til forståelsen og diskussionen af afvigende udvikling hos børn og unge og
  • at forholde sig reflekteret til normalitetsbegrebet og til konsekvenserne af forskellige teoretiske tilgange for synet på afvigende børn og unges videre udvikling.
  • at formidle psykologisk indsigt vedr. afvigende udvikling i en faglig sammenhæng.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetence til

  • at applicere den ovenfor anførte viden, forståelse og refleksionsevne samt de ovenfor anførte færdigheder på en relevant, tekstuelt formidlet problemstilling.

Undervisningsform

Modulet tilrettelægges som et kursus, der kan have form af en forelæsningsrække.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAfvigende Udviklingspsykologi
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en hjemmeopgave med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige lærer godkendt problemstilling i relation til pensum.

Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i kurset, hvilket
indebærer 75 % tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at modulets mål er indfriede.

Fakta om modulet

Engelsk titelAbnormal Child Psychology
ModulkodeBAPSY201517
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet