Afvigende sprogudvikling

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet bygger videre på modul 7 (§ 15) og omfatter en introduktion til psykologisk teoridannelse og forskningsresultater inden for udvalgte former for afvigende sprogudvikling.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om, forståelse af samt evne til refleksion over

  • psykologisk teoridannelse samt forskningsresultater og -metodologi inden for udvalgte former for afvigende sprogudvikling. 

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

  • at identificere, redegøre for samt analysere psykologisk teoridannelse og forskningsresultater inden for udvalgte former for afvigende sprogudvikling og
  • at formidle psykologisk indsigt vedr. afvigende sprogudvikling i en faglig sammenhæng

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetence til

  • at applicere den ovenfor anførte viden, forståelse og refleksionsevne samt de ovenfor anførte færdigheder på en relevant, tekstuelt formidlet problemstilling.

Undervisningsform

Modulet tilrettelægges som et kursus, der kan have form af en forelæsningsrække.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAfvigende sprogudvikling
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en hjemmeopgave med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige lærer godkendt problemstilling i relation til pensum.

Pensumramme: 500 standardsider obligatorisk litteratur.
Sidetal: 3-5 sider.

Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75 % tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at modulets mål er indfriede.

Fakta om modulet

Engelsk titelNon-typical Language Development
ModulkodeBAPSY201516
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet