Psykiatri

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet introducerer til de dele af psykiatrisk teoridannelse og empiri, som kan have betydning for psykologien og psykologers virke.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere basal viden om, forståelse af samt refleksion over:

  • psykiatrisk diagnostik og klassifikation,
  • det psykiatriske systems opbygning,
  • væsentlige psykiatriske sygdommes og forstyrrelsers nosografi og ætiologi,
  • psykiatrisk behandling, og
  • grænsefladen mellem psykologi og psykiatri.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere basale færdigheder i

  • at kunne identificere centrale psykiatriske problemstillinger og
  • at kunne analysere problemer omkring grænsefladen mellem psykologi og psykiatri.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere basale kompetencer til

  • at indgå i tværfaglige sammenhænge, der kræver psykiatrisk viden.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPsykiatri
Prøveform
Skriftlig
Prøven er en bunden 7-dages opgave, hvor den studerende på baggrund af en stillet opgaveformulering skal besvare et eller flere spørgsmål inden for fagområdet.

Pensumramme: 500 standardsider ikke for snævert afgrænset obligatorisk litteratur.

Sidetal: 7-10 sider.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal i forhold til modulets mål demonstrere, at den studerende kan
- gengive empiriske resultater, teorier og perspektiver fra pensum, der er væsentlige for besvarelsen af det stillede spørgsmål,
- forholde sig refleksivt og kritisk til disse resultater, teorier og perspektiver,
- perspektivere spørgsmålet, resultaterne, teorierne og perspektiverne ved hjælp af illustrative eksempler.

Fakta om modulet

Engelsk titelPsychiatry
ModulkodeBAPSY201511
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet