Organisationsteori – struktur, teknologi, kultur og globalisering

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet bygger videre på modul 2 fra 1. semester og har til formål at øge den studerendes viden, færdigheder og kompetencer til at analysere og diskutere centrale teorier, paradigmer og problemstillinger indenfor organisationsteori, herunder organisatoriske styringsmekanismer, organisationsstruktur, organisationskultur, organisatoriske processer tilknyttet teknologi samt udfordringer i forbindelse med globalisering. Hertil kommer aspekter, der knytter an til forskelle og ligheder mellem offentlige og private virksomheder, herunder organisationer i et netværksperspektiv. Dette med særlig henblik på, at den studerende kan anskueliggøre og redegøre for organisatoriske udfordringer og udviklingspotentialer der knytter an til organisatorisk læring.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om

  • organisationsteoriens udvikling og videnskabelige hovedpositioner
  • organisationers struktur og opbygning herunder forskellige styringsmodeller med fokus på både den offentlig og private sektor
  • forskellige forståelser af kulturer og teknologier i organisationer samt af globaliseringens konsekvenser for organisationer

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

  • på et videnskabeligt grundlag at udvælge relevant teorier, modeller og metoder til belysning af organisationer
  • gennem videnskabeligt arbejde at kunne identificere organisationers karakteristika som afsæt for analyse af organisatorisk problemstillinger knyttet til organisatorisk læring

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

  • at udvælge relevante teorier og modeller til analyse af organisationer
  • at kunne igangsætte og styre undersøgelser af forskellige typer af organisationer baseret på videnskabelige kriterier

Undervisningsform

Undervisningen finder sted i form af kurser og øvelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOrganisationsteori – struktur, teknologi, kultur og globalisering
Prøveform
Skriftlig
Modulet afsluttes på 2. semester med en individuel intern prøve. Prøven er en skriftlig hjemmeopgave, hvor den studerende inden for 24 timer skal besvare en af eksaminator stillet opgave.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelOrganizational theory, structure, technology, culture and globalization
ModulkodeBAORL20147
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Læring og Filosofi
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet