Grundlæggende digital musikteknologi

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i musikteknologi og , og der undervises i:

  • grundlæggende indføring i musikrelateret digital teknologi 
  • transskription vha. musikprogrammel 
  • klangdannelse.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • digital teknologi i relation til musik og musikfaglige emner

  • moderne musikteknologi og ikt inden for moderne musikproduktion.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at anvende digital musikteknologi til notation og transskription
  • at anvende musikprogrammel mhp. satsarbejde og performance.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at vælge relevante digitale musikteknologier til konkrete musikfaglige opgaver
  • at demonstrere grundlæggende viden om og færdigheder i brugen af ikt-redskaber.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGrundlæggende digital musikteknologi
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en individuel eksamensportefølje bestående af følgende bidrag:

Et antal øvelsesopgaver og/eller arbejdspapirer, som dokumenterer den studerendes arbejde med digital kontrol af musikalske processer og musik.
Den studerendes redegørelse for porteføljens indhold. Redegørelsen må maksimalt være på 2 sider.
Porteføljens præcise indhold fastlægges ved semestrets start.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at den studerende har opnået grundlæggende viden om og
færdigheder i brugen af digital musikteknologi og relevante kommunikationsprotokoller.

Fakta om modulet

Engelsk titelFundamental Digital Music Technology
ModulkodeBAMUS20184
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
1. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet