Emnestudium A

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i et afgrænset emnestudium. Der undervises således i:

  • et afgrænset emne i musik af enhver art
  • kilder, teori, analyseteori og færdigheder i henhold til det afgrænsede emne.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • afgrænsede musikalske fænomener mht. bl.a. strukturelle, stilistiske, værk-, genreog periodespecifikke implikationer
  • musikalske fænomeners samspil med historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at bestemme og analysere musikalske fænomeners tekstuelle konstitution og kontekstuelle relationer 
  • at reflektere over videnskabelige og metodiske forhold og problemstillinger
  • at fremstille den opnåede viden skriftligt i en sproglig udformning, der har sikkerhed både i det sprogligt formelle og i det sprogstilistiske.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at løse opgaver metodisk og videnskabeligt
  • at forholde sig refleksivt til genremæssige, stilistiske, receptionsmæssige og formidlingsmæssige implikationer i beskæftigelsen med musikalske fænomener.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEmnestudium A
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en individuel eksamensportefølje bestående af følgende bidrag:
• Et antal tekster, praktiske arbejder og/eller arbejdspapirer, som dokumenterer den
studerendes arbejde inden for emnestudiet
• Den studerendes redegørelse for porteføljens indhold. Redegørelsen må maksimalt
være på 2 sider.

Porteføljens præcise indhold fastlægges ved semestrets start.
Porteføljen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelMusicological Subject A
ModulkodeBAMUS201836
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
3. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet