Markedsanalyse og dokumentering

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i markedsanalyse, samt dokumentation og evaluering af lyd- og musikprojekter. Der undervises således i:

• identificering af markedssegmenter for lyd og musikprojekter

• dokumentationsmetoder og evalueringsstrategier i forbindelse med lyd og musikprojekter.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om:

  • dokumentering af lyd- og musikprojekter til forskellige interessenter
  • metoder til evaluering af lyd- og musikprojekter.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:
Færdigheder i:

  • at reflektere over og analysere forskellige mediers funktion, betydning og anvendelighed i forbindelse med dokumentering af lyd- og musikprojekter
  • at bestemme og identificere markeder og forbrugergrupper til lyd- og musikprojekter.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:
kompetencer til:

  • at anvende relevante dokumentations- og evalueringsmetoder
  • at målrette et lyd- eller musikprojekt til bestemte virksomheder og forbrugergrupper.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMarkedsanalyse og dokumentering
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en individuel skriftlig hjemmeopgave på baggrund af et
antal spørgsmål eller cases fremlagt af eksaminator. Opgaven skal redegøre for en konkret
problemstilling i relation til kursets emnefelt.

Opgaveforlægget vælges individuelt ud fra et antal forelagte forlæg.
Der gives 7 dage til udarbejdelse af opgaven. Opgaven må højst være på 8 sider. Prøven
skal dokumentere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.
Den skriftlige opgave bedømmes af eksaminator.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve

Yderligere informationer

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i undervisningen i
Markedsanalyse og dokumentering, dvs. mindst 80 % tilstedeværelse samt tilfredsstillende
deltagelse i og forberedelse til undervisningen.

Fakta om modulet

Engelsk titelMarket Analysis and Documentation
ModulkodeBAMUS201833
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
6. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet