Musik og lydbranding

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i et afgrænset emne indenfor området musik og lydbranding emnestudium. Der undervises således i:

  • lydbranding
  • medie- og marketingspsykologi

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • Musik og lyds anvendelighed og effekt i markedsføring og produktudvikling
  • Psykologiske teorier og praktiske færdigheder, der knytter sig til lydbranding

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at reflektere over og redegøre for musiks og lyds betydning i en branding-kontekst

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at udarbejde relevante lyd- og musikforlæg til en given case
  • at definere og løse lydbranding-opgaver metodisk, videnskabeligt og praktisk

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusik og lydbranding
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en individuel eksamensportefølje bestående af følgende bidrag:
• Et antal tekster og/eller arbejdspapirer, som dokumenterer den studerendes arbejde
inden for musik og lydbranding.
• Den studerendes redegørelse for porteføljens indhold. Redegørelsen må maksimalt
være på 2 sider.
Porteføljens præcise indhold fastlægges ved semestrets start.
Prøven skal dokumentere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.
Porteføljen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelMusic and Sound Branding
ModulkodeBAMUS201832
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
5. semester tilvalgsfaget
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet