Lydstudieteknik og psykoakustik

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i lydstudieteknik og psykoakustik. Der udbydes undervisning og kurser i:

 • lydproduktion
 • lydstudieteknik
 • opstilling, kabelføring, fejlfinding og -retning
 • akustik og psykoakustik.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • produktion og bearbejdelse af musik og lyd på lydstudiets og den moderne musikteknologis vilkår
 • lydstudiets opbygning, anvendelse og elementer
 • digitale redskaber i relation til musik- og lydproduktioner, lydsyntese og –behandling
 • øret og hørelsen samt auditiv perception
 • grundæggende teorier til analyse og beskrivelse af lyd og musik.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at bruge lydstudiet og dets elementer på et grundlæggende niveau
 • at tilrettelægge og gennemføre enkle lydproduktioner • at bruge digitale redskaber i relation til musik- og lydproduktioner 
 • at foretage lydsyntese og bearbejde digital audio
 • at redegøre for grundlæggende forhold vedrørende hørelsen og auditiv perception.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at tilrettelægge og gennemføre enkle lydproduktioner
 • at vælge og anvende relevant indspilningsudstyr refleksivt
 • at vælge og anvende relevante indspilningsteknikker refleksivt
 • at analysere, beskrive og evaluere lydproduktioner
 • at beskrive og diskutere akustiske og psykoakustiske implikationer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLydstudieteknik og psykoakustik
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en individuel eksamensportefølje bestående af følgende bidrag:
- Et antal tekster, produktioner og/eller arbejdspapirer, som dokumenterer den studerendes arbejde inden for lydstudieteknik, akustisk og psykoakustik
- Den studerendes redegørelse for porteføljens indhold. Redegørelsen må maksimalt være på 2 sider.
Porteføljens præcise indhold fastlægges ved semestrets start. Porteføljen skal dokumentere, at den studerende har opnået grundlæggende viden om og færdigheder i brugen af lydstudiet samt i tilrettelæggelse og realisering af lydproduktioner.
Porteføljen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelSoundrecording and Psycoacoustics
ModulkodeBAMUS201828
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
2. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet