Lydstudieteknik og psykoakustik

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i lydstudieteknik og psykoakustik. Der udbydes undervisning og kurser i:

 • lydproduktion
 • lydstudieteknik
 • opstilling, kabelføring, fejlfinding og -retning
 • akustik og psykoakustik.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • produktion og bearbejdelse af musik og lyd på lydstudiets og den moderne musikteknologis vilkår
 • lydstudiets opbygning, anvendelse og elementer
 • digitale redskaber i relation til musik- og lydproduktioner, lydsyntese og –behandling
 • øret og hørelsen samt auditiv perception
 • grundæggende teorier til analyse og beskrivelse af lyd og musik.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at bruge lydstudiet og dets elementer på et grundlæggende niveau
 • at tilrettelægge og gennemføre enkle lydproduktioner • at bruge digitale redskaber i relation til musik- og lydproduktioner 
 • at foretage lydsyntese og bearbejde digital audio
 • at redegøre for grundlæggende forhold vedrørende hørelsen og auditiv perception.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at tilrettelægge og gennemføre enkle lydproduktioner
 • at vælge og anvende relevant indspilningsudstyr refleksivt
 • at vælge og anvende relevante indspilningsteknikker refleksivt
 • at analysere, beskrive og evaluere lydproduktioner
 • at beskrive og diskutere akustiske og psykoakustiske implikationer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLydstudieteknik og psykoakustik
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en individuel eksamensportefølje bestående af følgende bidrag:
- Et antal tekster, produktioner og/eller arbejdspapirer, som dokumenterer den studerendes arbejde inden for lydstudieteknik, akustisk og psykoakustik
- Den studerendes redegørelse for porteføljens indhold. Redegørelsen må maksimalt være på 2 sider.
Porteføljens præcise indhold fastlægges ved semestrets start. Porteføljen skal dokumentere, at den studerende har opnået grundlæggende viden om og færdigheder i brugen af lydstudiet samt i tilrettelæggelse og realisering af lydproduktioner.
Porteføljen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelSoundrecording and Psycoacoustics
ModulkodeBAMUS201828
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
2. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
FakultetDet Humanistiske Fakultet