Lyd i digitale medier

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kurser og studier i musikteknologi, programmering og lydstudieteknik. Der udbydes undervisning og kurser i:

  • analyse af musik og lyd i digitale medier herunder computerspil
  • produktion af musik og lyd i digitale medier

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • digitale lydformater og styreprotokoller til musik og lyd i digitale medier
  • teorier til analyse og beskrivelse af musik og lyd i digitale medier
  • perceptuel og psykologisk implikationer i forholdet mellem musik/lyd og billeder, fortælling og handling.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at generere musik og lyd i digitale medier
  • at udforme musik og lyd til digitale medier.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at beskrive og diskutere processer i relation til musik og lyd i digitale medier
  • at diskutere og redegøre for perceptuelle og psykologiske forhold i samspillet mellem musik/lyd og billeder, fortælling og handling  
  • at analysere, beskrive og evaluere anvendelsen af musik og lyd i digitale medier

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLyd i digitale medier
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en individuel eksamensportefølje bestående af følgende bidrag:
- Et antal løsninger af praktiske opgaver inden for områderne lyd og digitale medier samt
tekster og/eller arbejdspapirer i relation hertil, som dokumenterer den studerendes
arbejde inden for Lyd i digitale medier.
- Den studerendes redegørelse for porteføljens indhold. Redegørelsen må maksimalt være på 2 sider.
Porteføljens præcise indhold fastlægges ved semestrets start.
Porteføljen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelSound in Digital Media
ModulkodeBAMUS201823
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
4. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet