Grundlæggende indspilnings- og lydstudieteknik

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i indspilnings- og lydstudieteknik, lydproduktion og musikteknologi. Der udbydes undervisning og kurser i:

 • optage- og indspilningsteknik
 • lydstudieteknik
 • lydbearbejdning og lydproduktion
 • digital kontrol.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • produktion og bearbejdelse af musik og lyd på lydstudiets og digitalteknologiske vilkår
 • lydstudiets opbygning, anvendelse og elementer
 • digitalteknologi i relation til musik- og lydproduktioner

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at bruge lydstudiet og dets elementer på et grundlæggende niveau
 • at tilrettelægge og gennemføre enkle lydproduktioner
 • at bruge digitalteknologiske redskaber i relation til musik- og lydproduktioner.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at tilrettelægge og gennemføre enkle lydproduktioner
 • at vælge relevant indspilningsudstyr
 • at vælge relevante indspilningsteknikker.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGrundlæggende indspilnings- og lydstudieteknik
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en individuel eksamensportefølje bestående af følgende
bidrag:
- Et antal løsninger af praktiske opgaver inden for inden for indspilnings- lydstudieteknik
samt redegørelser for teoretiske problemstillinger i relation hertil
- Den studerendes redegørelse for porteføljens indhold. Redegørelsen må maksimalt være på 2 sider.
Porteføljens præcise indhold fastlægges ved semestrets start.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelBasic Sound Recording
ModulkodeBAMUS201822
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
4. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet