Performance og produktion

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i Performance og produktion, og der afholdes kurser og undervisning inden for følgende fagområder:

 • indstudering og ledelse af performance
 • grundlæggende design og produktion af performance
 • performanceteori.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • instruktion og ledelse af populærmusikalske produktioner
 • tilrettelæggelse og realisering af sceneopsætninger 
 • centrale positioner inden for performanceteori.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at instruere og lede populærmusikalske produktioner på et øvet niveau
 • at arrangere, komponere og tilrette musik mhp. bestemte performancescenarier
 • at designe og iscenesætte performance på grundlæggende niveau.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at skelne mellem forskellige performancescenarier på teoretisk grundlag
 • at analysere og evaluere egne og andres performancedesign og event 
 • at evaluere og videreudvikle spille- og fremførelsestekniske færdigheder.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPerformance og produktion
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Prøven er individuel.
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport og videodokumentation af en af den/de studerende tilrettelagt og udført performanceevent. Rammerne for den/de studerendes performance aftales ved kursets start.
Projektrapporten skal gøre rede for performancepraksis og -teori og for ide til og design af den konkrete performance i relation til den konkrete ramme. Prøven skal dokumentere, at den/de studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.
Rapporten må højst være på 15 sider med tillæg af 10 sider for hver yderligere studerende.
Det tilhørende audiovisuelle materiale må have en varighed på højst 15 minutter og skal dokumentere den/de studerendes performanceevent.
Normeret prøvetid: 30 minutter til den første studerende og 20 minutter for hver yderligere studerende, dog højest i alt 1 1/2 time ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
Omfang: 15 ECTS-point.
Bedømmelsesform: Der gives en karakter efter 7-trinsskalaen. Prøven bedømmes af eksaminator og bedømmer.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at den/de studerende opfylder læringsmålene for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelPerformance and Production
ModulkodeBAMUS201820
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
4. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet