Analyse

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kurser og vejledte studier i musikanalyse og analyseteori, i indsamling, behandling og analyse af empiri samt et skriftligt projektarbejde. Der vejledes og undervises således i:

  • musikanalyse og musikanalytiske teorier og metoder 
  • teoretiske og metodiske problemer inden for analyse af musik.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • indsigt i forskellige analysestrategier og -metoder
  • teoretiske og metodiske problemer inden for analyse af musik eller musikrelaterede forhold.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at analysere musikalske fænomener dybtgående
  • at vælge og begrunde relevante analysemetoder

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at afgrænse og vurdere analyseteoretiske og metodiske problemstillinger
  • at træffe og begrunde valg af forskellige analysestrategier i relation til afgrænsede musikalske emner og fænomener
  • at gøre rede for genremæssige, stilistiske, receptionsmæssige og formidlingsmæssige implikationer i beskæftigelsen med musikalske fænomener.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnalyse
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Prøven har form af en individuel eksamensportefølje bestående af følgende bidrag:
- et antal øvelsesopgaver og/eller arbejdspapirer, som dokumenterer den studerendes
analysearbejde
- den studerendes 2-3 siders redegørelse for porteføljens indhold.

Porteføljens præcise indhold fastlægges ved semestrets start.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at den studerende har opnået grundlæggende færdighed i
analyse af musik samt overblik over og indsigt i forskellige analytiske metoder.

Fakta om modulet

Engelsk titelAnalysis
ModulkodeBAMUS20168
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
3. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
FakultetDet Humanistiske Fakultet