Performance, produktion og management

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning og casestudier i performance, produktion og management, og der afholdes kurser og undervisning inden for følgende fagområder:

 • tilrettelæggelse og ledelse af performance
 • grundlæggende design og produktion af performance
 • performanceteori
 • grundlæggende teori og metode inden for management, proces og organisation.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • planlægning og realisering af forskellige performancescenarier
 • analyse af performancesteder og publikumssegmenter
 • centrale positioner inden for performanceteori
 • grundlæggende forhold omkring management, markedsføring og kommunikation.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at tilrettelægge og lede konkrete performanceevents
 • at arrangere, komponere og tilrette musik og lyd mhp. bestemte performancescenarier
 • at designe og iscenesætte performance på grundlæggende niveau.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at skelne mellem forskellige performancescenarier på et teoretisk grundlag
 • at analysere og evaluere egne og andres performancedesign og events
 • at anvende relevante teknologier og strategier til planlægning, markedsføring og afvikling af performances.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPerformance, produktion og management
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator
og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport og
videodokumentation af en af den/de studerende tilrettelagt og udført performance.
Rammerne for den/de studerendes performance aftales ved kursets start.
Rapporten må højst være på 5 sider med tillæg af 3 sider for hver yderligere studerende.
Det tilhørende audiovisuelle materiale må have en varighed på højst 15 minutter og skal dokumentere den/de studerendes performanceevent.

Normeret prøvetid: 30 minutter til den første studerende og 20 minutter for hver yderligere studerende, dog højest i alt 1 1/2 time ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierProjektrapporten skal gøre rede for performancepraksis og -teori og for ide til og design af
den konkrete performance, samt for forhold og teorier inden for management og organisation i relation til den konkrete event. Prøven skal dokumentere, at den/de studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelPerformance, Production and Management
ModulkodeBAMUS201626
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
4. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet