Musik, medier og teknologi

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i musikteknologiteori, teknologikritik og medieteori. Der undervises i:

 • analyse og teori vedrørende musik, teknologi og medier
 • sammenhænge mellem konkrete musikalske udtryksformer og teknologi
 • samspil mellem musik og formidlings- og distributionsmedier.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • fundamentale musikteknologiske og mediemæssige forhold og deres betydning for og sammenhænge med musikalske former og fænomener
 • samspillet mellem musik, medier og teknologi i relation til kulturelle og samfundsmæssige forhold.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at analysere samspillet mellem musik, medier og teknologi
 • at fremstille denne indsigt mundtligt og skriftligt
 • at løse opgaver inden for bl.a. musikformidling ved hjælp af digital teknologi
 • at arbejde med musik og lyd i sammenhæng med andre medie- og udtryksformer.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i kompetencer til:

 • at forholde sig til musik, lyd og mediers betydning for kultur og samfund
 • at deltage i og bidrage til tværfaglige samarbejder, der beskæftiger sig med diskursive forhold og moderne medieformer
 • at tilrettelægge mediebaserede undervisningsforløb.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusik, medier og teknologi
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en individuel eksamensportefølje bestående af følgende bidrag:
- et antal øvelsesopgaver og/eller arbejdspapirer, som dokumenterer den studerendes indsigt i kursets pensum samt fortrolighed med centrale forhold og principper i samspillet mellem musik, medier og teknologi
- den studerendes 2-3 siders redegørelse for porteføljens indhold.

Pensum omfatter ca. 300 sider. Porteføljens præcise indhold fastlægges ved semestrets start.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelMusic, Media and Technology
ModulkodeBAMUS201610
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
4. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
FakultetDet Humanistiske Fakultet