Arrangement og sammenspil 2

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • sammenhænge mellem musikalske udtryk og stilgrundlag og udarbejdelsen af arrangementer inden for populærmusikalske stilarter og genrer
 • metoder i analyse og formidling af populærmusik
 • fremførelsesmæssige implikationer i udførelsen af populærmusikalske arrangementer.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at analysere og transskribere musik
 • at harmonisere og arrangere musik på et øvet niveau
 • at notere musik og udarbejde partiturer
 • grundlæggende spille- og fremførelsesteknik
 • at instruere og lede populærmusikalske ensembler
 • udføre enkle forlæg på trommer, bas, guitar og keyboards.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at arbejde analytisk, konstruktivt og formidlingsrettet med musikalske udtryksformer
 • at tilrettelægge, lede og realisere ensemblespil på et grundlæggende niveau
 • at gøre rede for fremførelsestekniske implikationer
 • at demonstrere færdigheder inden for trommer, bas, guitar og keyboard.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTransskription 2
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en individuel eksamensportefølje bestående af følgende bidrag:
- Et antal transskriptioner, som dokumenterer den studerendes arbejde og niveau inden
for disciplinen
- Den studerendes 1-2 siders redegørelse for porteføljens indhold.
Porteføljens præcise indhold fastlægges ved semestrets start.
ECTS1
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at den studerende har opnået videregående viden om og
færdigheder i transskription. Porteføljen bedømmes af eksaminator; porteføljer, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor

Prøvens navnRytmisk arrangement 2
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Prøven omfatter en hjemmeopgave, hvor den studerende udarbejder et arrangement inden for et stilgrundlag, der har været studeret og inddraget i undervisningen. Arrangementet udarbejdes over et forlæg, som eksaminanden vælger blandt et udvalg forelagt af eksaminator.

Arrangementet skal foreligge i en adækvat og konsekvent notation, der muliggør dets udførelse. Det skal afleveres som partitur, udskrevet fra et nodeskriftsprogram, henholdsvis i papirform og som pdf-dokument, samt som lydfil.

Der gives 3 dage til udarbejdelse af arrangementet.

Prøven omfatter endvidere indstudering og udførelse af arrangementet ledet af den studerende. Denne praktiske del af prøven skal dokumentere, at den studerende har tilegnet
sig grundlæggende færdigheder i instruktion og ensembleledelse samt i demonstration på
det rytmiske grundinstrumentarium.

Normeret prøvetid for den praktiske del af prøven: 45 minutter. Denne angivelse er inklusive tid til votering og karaktergivning.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Prøven skal dokumentere, at den studerende har opnået færdighed i at udarbejde
populærmusikalske arrangementer, som er konsekvent disponeret med hensyn til det valgte
stilgrundlags normer.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelArrangement and Performance 2
ModulkodeBAMUS20155
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS11
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
FakultetDet Humanistiske Fakultet