Arrangement og sammenspil 1

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i arrangementsteknik, transskription og sammenspil, og der undervises i:

 • grundprincipper for pop- og rockarrangement
 • elementær populærmusikanalyse, notation og transskription
 • grundlæggende sammenspil og instrumentarium.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • grundlæggende musikteoretiske terminologi til beskrivelse af musikalske udtryk og stilgrundlag
 • grundlæggende metoder i analyse af populærmusik
 • sammenhængen mellem udtryk og stilgrundlag samt udarbejdelsen af arrangementer på et grundlæggende niveau
 • fremførelsesmæssige implikationer i udførelsen af satser og arrangementer

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at arrangere og analysere musik på et grundlæggende niveau
 • at transskribere og notere musik samt udarbejde enkle partiturer
 • grundlæggende spille- og fremførelsesteknik
 • at instruere og lede populærmusikalske ensembler  udføre enkle forlæg på trommer, bas, guitar og keyboard.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at arbejde formidlingsrettet med musikalske udtryksformer
 • at tilrettelægge, lede og realisere ensemblespil på et elementært niveau
 • at demonstrere elementære fremførelsestekniske færdigheder inden for trommer, bas, guitar og keyboard.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTransskription 1
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en individuel eksamensportefølje bestående af følgende bidrag:
- Et antal enkle øvelsesopgaver og/eller arbejdspapirer, som dokumenterer den
studerendes arbejde inden for transskription
- Den studerendes 1-2 siders redegørelse for porteføljens indhold.
Porteføljens præcise indhold fastlægges ved semestrets start.
ECTS1
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPorteføljen bedømmes af eksaminator; porteføljer, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor

Prøvens navnRytmisk arrangement 1
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Prøven omfatter en enkel hjemmeopgave, hvor den studerende udarbejder et arrangement inden for et stilgrundlag, der har været studeret og inddraget i undervisningen.
Arrangementet udarbejdes over et forlæg, som eksaminanden vælger blandt et udvalg
forelagt af eksaminator.

Der gives 3 dage til udarbejdelse af arrangementet. Prøven omfatter endvidere indstudering og udførelse af arrangementet ledet af eksaminanden.
ECTS2
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at den studerende har opnået grundlæggende færdighed i at
udarbejde enkle populærmusikalske arrangementer inden for det pågældende stilgrundlag.
Arrangementet skal foreligge i en notation, der muliggør dets udførelse.

Denne praktiske del af prøven skal dokumentere, at den studerende har
tilegnet sig elementære færdigheder i instruktion og i demonstration på det rytmiske
grundinstrumentarium.

Fakta om modulet

Engelsk titelArrangement and Performance 1
ModulkodeBAMUS20153
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS3
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
FakultetDet Humanistiske Fakultet