Performancefag A3

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter videregående undervisning i et performancefag. Performancefag A3 er det samme som Performancefag A2, der skal være afsluttet med bestået prøve. Der undervises inden for følgende fagområder:

 • videregående studier i udøvelse af performancefaget
 • notation
 • fortolkning.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • fremførelses- og performanceteknik
 • fortolkningsteori- og praksis.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at udføre musik i performancefaget på et øvet fremførelsesteknisk niveau inden for flere afgrænsede musikalske udtryksformer
 • at indstudere og udføre musikstykker inden for forskellige for performancefaget relevante stilgrundlag
 • at læse og notere forlæg med relation til performancefaget.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere  kompetencer til:

 • at demonstrere forskellige udførelsesformer, indstuderingsmetoder og fremførelsesteknikker og diskutere disse i et fagligt relevant perspektiv
 • at vælge og skelne mellem forskellige fortolkningspraksisser
 • at forholde sig til sine egne fortolknings- og indstuderingsmæssige valg inden for afgrænsede stilgrundlag og udtryksformer.
 • at udarbejde og reflektere relevante notations- og repræsentationsformer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPerformancefag A3
Prøveform
Praktisk
Den studerende fremfører et opgivet program af en varighed på 10-15 min., hvori skal indgå mindst én opgave udført i ensemble og mindst én opgave udført solo, dvs. uakkompagneret og uden andres medvirken.

Programmet godkendes på forhånd af studienævnet.
ECTS3
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler, se listen nedenfor
Det opgivet og godkendte program.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at den studerende opfylder læringsmålene for modulet.

Ved bedømmelsen lægges der vægt på sikkerhed i brugen af adækvate
fremførelsesteknikker og på udtryksmæssig nuancering

Fakta om modulet

Engelsk titelPerformance A3
ModulkodeBAMUS201521
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS3
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
FakultetDet Humanistiske Fakultet
SkoleSkolen for Musik, Musikterapi, Psykologi, Art, Kommunikation og Teknologi