Performancefag A2

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i performancefag. Det kan vælges af studerende, der i tilknytning til optagelsesprøven eller inden studiestart har aflagt prøve i et forberedt stykke i det pågældende performancefag. Der undervises inden for følgende fagområder:

 • performanceteknik
 • indstudering
 • fortolkning
 • fremførelse.

Hvor performancefaget er et instrument, er dette valgfrit blandt de instrumenter, der indgår i standardensemblebesætningen inden for populærmusik (rytmegruppeinstrumenter blæsere, m.v.).

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • fremførelsesteknik
 • fortolkningspraksis
 • principper for formning af musikalske udtryk.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at udføre performances på et grundlæggende fremførelsesteknisk niveau inden for flere afgrænsede stilgrundlag og udtryksformer
 • at læse forlæg med relation til performancefaget
 • musikalsk formgivning
 • udtryksmæssig stilsikkerhed i indstudering og fremførelse af musik.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere  kompetencer til:

 • at demonstrere forskellige indstuderingsmetoder og fremførelsesteknikker og diskutere disse i et fagligt relevant perspektiv
 • at forholde sig til sine egne fortolknings- og indstuderingsmæssige valg inden for afgrænsede stilgrundlag og udtryksformer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPerformancefag A2
Prøveform
Praktisk
Den studerende fremfører et opgivet program af en varighed på 5-10 min, hvori skal indgå mindst én opgave udført i ensemble og mindst én opgave udført solo, dvs. uakkompagneret og uden andres medvirken. Programmet godkendes på forhånd af studienævnet.
ECTS3
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler, se listen nedenfor
Hjælpemidler omfatter dét program, der er godkendt af studienævnet.
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at den studerende opfylder læringsmålene for modulet.

Ved bedømmelsen lægges der vægt på udførelsernes tekniske sikkerhed og deres
udtryksmæssige nuancering.

Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i kurset i Performancefag
A2, dvs. mindst 80 % tilstedeværelse samt tilfredsstillende deltagelse i og forberedelse til
undervisningen.

Fakta om modulet

Engelsk titelPerformance A2
ModulkodeBAMUS201519
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS3
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
FakultetDet Humanistiske Fakultet