Kultur og teknologi

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i kulturteori, musikteknologiteori, teknologikritik, medieteori og praktisk musikteknologi samt et skriftligt arbejde inden for det kulturteoretiske felt. Der undervises således i:

 • afgrænsede musikrelaterede emner inden for musik og kultur
 • analyse og teori vedrørende musik, teknologi og medier
 • sammenhænge mellem konkrete musikalske udtryksformer og teknologi
 • digitale notations- og klangredskaber
 • it-baseret formidling af musik og musikanalyse 
 • samspil mellem musik og formidlings- og distributionsmedier.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • kulturteoretiske og metodiske problemer relateret til analyse af musik og musikalske fænomener i kulturel, historisk og samfundsmæssig kontekst
 • fundamentale musikteknologiske og mediemæssige forhold og deres betydning for og sammenhænge med musikalske former og fænomener
 • samspillet mellem musik, medier og teknologi og dets betydning for moderne kulturog samfundsformer
 • anvendelse af og formidling ved hjælp af digital teknologi.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at afgrænse og fokusere musikalske fænomener i deres tekstuelle og kontekstuelle relationer
 • at vælge og anvende relevante analytiske og kulturteoretiske tilgange
 • at analysere samspillet mellem musik, medier og teknologi
 • at fremstille denne indsigt mundtligt og skriftligt
 • at løse opgaver inden for bl.a. musikformidling ved hjælp af digital teknologi
 • at bruge musikteknologiske redskaber med henblik på analyse, eksemplificering og formidling af musik
 • at arbejde med musik og lyd i sammenhæng med andre medie- og udtryksformer

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at analysere musikalske fænomener i kulturteoretisk belysning
 • at arbejde sig med genremæssige, stilistiske, receptionsmæssige og formidlingsmæssige implikationer i kulturteoretisk kontekst
 • at forholde sig til musik, lyd og mediers betydning for kultur og samfund
 • at deltage i og bidrage til tværfaglige samarbejder, der beskæftiger sig med diskursive forhold og moderne medieformer
 • at tilrettelægge mediebaserede undervisningsforløb.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusik og kultur
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at den/de studerende skriftligt og mundtligt kan fokusere,
behandle og analysere det studerede stof dybtgående og metoderefleksivt.

Ved bedømmelsen lægges der endvidere vægt på den skriftlige fremstillings sproglige
præcision og nuancering og på den/de studerendes evne til mundtligt at indgå i en drøftelse
af fremstillingens problemstillinger og resultater.

Prøvens navnMusik, medier og teknologi
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en individuel eksamensportefølje bestående af følgende bidrag:
- et antal øvelsesopgaver og/eller arbejdspapirer, som dokumenterer den studerendes
indsigt i kursets pensum samt fortrolighed med centrale forhold og principper i
samspillet mellem musik, medier og teknologi
- den studerendes 2-3 siders redegørelse for porteføljens indhold.

Pensum omfatter ca. 300 sider. Porteføljens præcise indhold fastlægges ved semestrets
start.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelMusic and Culture
ModulkodeBAMUS20148
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet